Ahwatukee Outlaw Marathon
Phoenix, AZ - Sept. 3, 2000     T   P
San Diego Street Elite

<<PREV PHOTO INDEX NEXT PHOTO>>

Long shadows at the starting line


Copyright © 2000 - San Diego Street Elite