Cactus Classic
Oro Valley, AZ - November 4, 2001     T   P   R   S  
San Diego Street Elite

<<PREV PHOTO INDEX NEXT PHOTO>>


Bob Minami - SDSE edges out fellow teammate Rodney Friedman.Copyright © 2001 - San Diego Street Elite